فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی با هدف ایجاد بستری مناسب برای انتشار نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه های سیاستگذاری عمومی فعالیت خود را آغاز کرده است. شناسایی نیازها و زمینه های تحقیقاتی نوین در علوم ارتباطات ، ایجاد پلی جهت تعامل محققین، اساتید، دانشجویان و نخبگان ، و فراهم آوردن بستری مناسب جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخش های دانشگاهی و اجرایی از آخرین دستاوردهای محققین مهم ترین اهداف این نشریه می باشد. 


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/politicalscience/public_html/mainfile.php on line 320

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/politicalscience/public_html/mainfile.php on line 320
امتیازدهی به صفحه
اشتراک گذاری