فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

* دکتر حبیب الله جوانمرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر فرزاد نوابخش

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر ابراهیم آقا محمدی

استادیار دانشگاه اراک

* دکتر ماشاء اله حیدر پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر مرتضی قاسمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر عباس کریمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

*دکتر سهیل گودرزی  

استادیار دانشگاه دفاع ملی

دکتر داود غرایاق زندی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/politicalscience/public_html/mainfile.php on line 320

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/politicalscience/public_html/mainfile.php on line 320
امتیازدهی به صفحه
اشتراک گذاری