فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
عنوان خبر : داوران
تاریخ درج : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت : ۰۴:۲۲

فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی پیشاپیش از کلیه همکارانی که داوری مقالات ارجاعی را تقبل می کنند کمال تشکر را دارد.  

 

لینک خبر : https://www.politicalscience.ir/page/7/داوران/